January 31, 2015+91 080 2661 3348info@srivyasarajamathasosale.org

Come, let’s restore Sri Vyasaraja Matha to it’s pristine glory !

Be a part of the change that is happening at the matha. Be part of the change you want to see.

Latest News @ SVM

Pravachanas at SVM

TatvaChandrika Articles

 • “ಗಾಯತ್ರಾಯ ಭಾಷ್ಯಾ ಭಾಗವತ” . ವರೇಣ್ಯ – ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ
  “ಗಾಯತ್ರಾಯ ಭಾಷ್ಯಾ ಭಾಗವತ” . ವರೇಣ್ಯ – ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದ
  ಭರತನು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನಾದ ಋಷಭನ ಸತ್ ಪುತ್ರ – ಸತ್ ಚೇತನ ಭರತನು ಸದಾ ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನು.ಭರತನು ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ಸರ್ವದಾ ಭರಿತನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಭರತವಿದೆ.ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿತವೂ ಇದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ನಾವೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಭರತನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಲ್ಲ. ಭರತನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಭರತವೆ ಹೂರತು ಗುಣಗಳ ಇಳಿತ ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಹಾಸನವೆರಿ ಮೆರಿಯುವಾಗಲು ಭರತವೆ  ಸಿಂಹಗಳಂಥ ಹಿಂಸಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಂಬಿತುಳುಕುವ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಜಿವನದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು. “ಸಂಪತ್ಯೆಚ ವಿಪತ್ಯೆಚ ಮಹತಾಂ ಏಕರೂಪತಾ”. ಮಾಹತ್ಮರ ಜೀವನವೇ ಹಿಗೆನೇ ಆಧಿಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ,ಆಡಳಿತ […]
  Read more
 • ಏಂಥ ಅಂತರ . ಕೋಟಿವರ್ಷಗಳಾ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಅಖಂಡ
  ಏಂಥ ಅಂತರ . ಕೋಟಿವರ್ಷಗಳಾ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯದ ಅಖಂಡ
  ಭೂಮಂಡಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲಿ? ಏಕಾಂಗಿತನದ, ಸಾಧು ವೈರಾಗಿಗಳಂಥ ತುಂಡು ಪಂಚೆ ತೋಟ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ  ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ವನ್ಯಜೀವನವೆಲ್ಲಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಳುವುದು “ಭರತ” ಅವನ ಜೀವನ – ವನ ಜೀವನ ,ಭರತನ ದ್ರುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏರಡು ಒಂದೆ. ಭರತನಿಗೆ ಬಯಸಿ ಬಂದುದಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಈ  ವೈಭವದ ಜೀವನ ಇದಂದೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬದುಕು ಭರತನ ಪಾಲಿಗೆ. ಯಾಕಿದು ಅನಿವಾರ್ಯ? ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂಂದೆ ಕರ್ಮಸಿದ್ಧಾಂತ .ಇದನ್ನೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎನ್ನುವುದು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದರೆ ಬಯ್ಯುವ ಆಕ್ಷೇಪಿಣಿಯವಾದ ಕರ್ಮವಾದವಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಫಲ ಅವಶ್ಯವೂ […]
  Read more
 • ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ,
  ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ,
  ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಹಲವರಿಗೆ ದು:ಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇದೆ. ನಿಜ ಹೆಳಬೆಕಂದರೆ ಸುಖಕ್ಕಿಂತ ದುಃಖನೇ ಈ ದೆಹದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿದೆ.ನಮಗೆ ಅಳುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧ .ಭರತನಿಗೆ ಆಳುವ ಫ್ರಾರಬ್ಧ. ಕೆಲವರು ಆಳುವಾಗಲು ಅಳುವವರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು.ಭರತ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ.ಭರತನಿಗಂತೂ ಅಷ್ಟೂ ವರ್ಷ ಸುಖ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೇ.ಅದು ಅತನ ಶುದ್ಧ ಸತ್ ಕರ್ಮಗಳ ಸುಕ್ರುತ ಫಲ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ವಾಭಾವವದು.ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯದ ಅನುಗ್ರಹದ ಫಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಇತ್ತ ಭರತನ ವೈಭವದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ.ಈ ಗುಣಗಳ ಔನ್ನತ್ಯ […]
  Read more

Vidyaprasanna Aradhane, 2012

Income Expenditure Report

Rs.0/-
Inflow as of December 2014
Rs.0/-
Outflow as of December 2014
Rs.0/-
Savings as of December 2014

Festivities Snapshot

Contact Us

Hare Shreenivasa, Thanks for writing. You should hear from us within 2-3 working days.